Ця замітка-роздум призначена в першу чергу для тих, хто дійсно вирішив розвивати маніпуру і проживати її по максимуму.

Розвиток силових якостей не має кінцевї межі. Але інколи, якщо  зупинитися занадто рано, можна втратити ще не закріплені наработки.

Можна уявити процес їх формування як кування клинка. Спочатку обирається сталь. Це за Вас вже зробила природа. Тобто кожен має якись базові характеристики.

Далі, востальна потрапляє в кузню, де Коваль – Ви самі. Іноді вас двоє: можливо, Вам пощастило і в кузні вже є Майстер-наставник, хто допоможе в практиці.

Сталь гартують, витримують, надають їй форму… Але одного циклу недостатньо.
І знову – вогонь, молот і вода, і новий цикл загартовування…

І якщо Ви вважаєте, що в середині процесу можна зупинитись, бо “я всьо”, а це був лише один із циклів, то клинок не є готовий, необхідного ефекту ще не досягнуто.
Учень, який напрацьовує силові якості, повинен володіти витримкою, силою волі і бажанням досягти необхідного ефекту. Або натренувати їх.

Тому одразу відкиньте думки про те, що можна швидко досягти цілі: прийти, вивчити кілька ударів і вважати себе готовим вирішувати складні життєві ситуації. Це може бути омана.

Звичайно, навіть не зовсім готовим клинком вже можна щось розрубати, відтяти або прибити. Але це “напівфабрикат”, який швидко зламається, та не вирішить всього, що може більш удосконалений витвір. Навіть коли клинок після кількох років роботи готовий, його треба відшліфувати та наточити.

Пропуск тренінгу без поважної причини – це слабкість, що віддаляє вас від обраної цілі, розхлябанний стан під час тренування – це прямий шлях до травмувань. Сумніви “робити чи не робити” в процесі– потурання звичним захисним механізмам псіхики. В процесі чи на Шляху (назва ролі не грає) допоможе здорова зухвалість та бажання вийти за межі своїх звичних можливостей.

А також правильний метод та регулярна практика.

Воля та дисципліна – без них не дійти до Трансформації. І подібно до того як зі шматку сталі виникає міцна зброя, Ваші силові якості стають інструментом розширення власних можливостей у будь-якій з обраних Вами сфер діяльності.

Хочеш мати те, чого ніколи не мав, роби те, чого раніше ніколи не робив!

 

Rus

Эта заметка-размышление предназначена прежде всего для тех, кто всерьёз решил развивать манипуру и проживать ее по максимуму.

Развитие силовых качеств не имеет своего конца. Можно представить процесс их формирования как выковывание клинка. Сначала выбираете металл – этот процесс за Вас уже сделала природа. То естьnхарактеристики Вашей стали определены изначально.

Дальше она попадает в кузницу – «кузнец» Вы сами. Иногда Вас двое – возможно, Вам повезло и в кузнице уже есть Мастер (наставник), тот кто поможет в процессе практики. Металл проходит закалку, выдержку, молотом его постоянно шлифуют, придавая определённую эффективную форму. Вода, огонь, наковальня и молот, снова и снова огонь, песок или земля, кровь и снова молот. Период остывания и снова цикл закаливания.

И если Вы считаете, что в середине процесса можно остановиться и посчитать, что всё клинок готов, а это всего лишь был один из циклов, то явно необходимый эффект ещё не достигнут. У ученика, нарабатывающего силовые качества, должна быть выдержка, сила воли и желание достичь необходимого эффекта.

Поэтому выкиньте сразу мысль о том, что можно быстро достичь цели: походить, изучить несколько ударов и посчитать себя готовым или решить сближающую из проблемных жизненных ситуаций и думать, что дело уже сделано. Эт заблуждения. Конечно, даже не совсем готовым клинком уже можно что-то перерубить, что-то отразить и что-то пригвоздить. Но это ещё «полуфабрикат». Даже когда клинок, после нескольких лет работы, готов, его надо отшлифовать и заточить.

Пропуск тренинга без уважительной причины – это слабость, которая отодвигает Вас от выбранной цели, расхлябанное состояние на тренировке – это прямой путь к травме. Сомнение «делать или не делать» – потакание своим слабостям (привычным защитным механизмам). В процессе или на Пути (название не играет роли), поможет здоровая дерзость и желание выйти за предел своих обычных возможностей.

Воля и дисциплина – это то, что приведёт Вас к трансформации. И подобно тому, как из куска стали возникает мощное оружие, Ваши силовые качества становятся инструментом расширения своих возможностей в любой из выбранных Вами сфер деятельности.

Хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего раньше никогда не делал!

 

Алексей Савенко